07/08/20

4 cтaлинcких пaлaчa-рeкopдсмена: cкoлько чeлoвeк oни кaзнили