05/02/17

Как Николай II отрёкся от престола на самом деле?