16/06/20

Почему на самом деле Николай II отрёкся от престола