17/01/20

Почему Сталин "забрал" у маршала Кулика жену