15/02/17

Тайна проклятия 9-ой симфонии: от Бетховена до Шостаковича