30/04/17

Как на самом деле Николай II отрёкся от престола?