20/12/16

Как на самом деле Николай II отрёкся от престола?