18/10/16

Полицаи: советские граждане на службе у Гитлера