30/12/16

Проклятие 9-ой симфонии: от Бетховена до Шостаковича