22/06/17

Во сколько часов на самом деле Гитлер напал на СССР